مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو- اخبار پایگاه
کارگاه ها و کنفرانس های برگزار شده در مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۵ | 

                                                                                            کارگاه های مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو

 
ردیف عنوان کارگاه تاریخ سخنران
1
 
آشنایی با نانوفناوری پزشکی 1395/8/11

 
دکتر بیتا مهروی
2
 
آشنایی با نانوساختارهای فلزی و اکسیدی
(قسمت اول: نانوساختارهای طلا)
1395/11/23 دکترسید محمد امینی
3
 
آشنایی با کاربردهای نانوفناوری پزشکی
(قسمت اول: نانوفناوری وگرمادرمانی)
1395/12/21 دکترسید محمد امینی
4
 
آشنایی با جستجوی منابع علمی
(Search مقدماتی و پیشرفته)
1396/2/10 دکتر حسین امینی
5
 
پروپزال نویسی1
 
1396/2/12 دکتر حسین امینی
6
 
پروپوزال نویسی 2
 
1396/2/17 دکتر حسین امینی
7
 
پروپوزال نویسی 3
 
1396/2/19 دکتر حسین امینی
8
 
آشنایی با کاربردهای نانوفناوری پزشکی
(قسمت دوم: نانوفناوری فتوداینامیک تراپی)
1396/2/19 دکترسید محمد امینی
9
 
آموزش رفرنس نویسی 1396/2/24 دکتر حسین امینی
10
 
آشنایی با نرم افزار SPSS 1396/2/30 دکترحسن سعادتی
11
 
Clinical Radiobiology 1396/4/14 دکتر سوسن چراغی

  
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=290.30290.53547.fa
برگشت به اصل مطلب