مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو- اخبار پایگاه
برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو (رنک اول 1396)

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۳ | 
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو در تاریخ 29 فروردین 1396برگزار گردید. این جلسه به منظور رتبه بندی طرح های تحقیقاتی ثبت شده در پژوهشیار مرکز تشکیل گردید.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=290.30290.37459.fa
برگشت به اصل مطلب