مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو- اخبار پایگاه
کارگاه آموزشی آشنایی با نانوفناوری پزشکی توسط مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۸/۱۵ | 
کارگاه آموزشی یکروزه با عنوان آشنایی با نانوفناوری پزشکی در تاریخ 11 آبان 1395 توسط مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد. این کارگاه، با دعوت از سرکار خانم دکتر بیتا مهروی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو و دانشکده فناوریهای نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، به منظور آشنایی دانشجویان، پژوهشگران و محققین با نانوفناوری پزشکی برگزار گردید. در این کارگاه آموزشی مباحثی پیرامون فنآوری نانو و چگونگی بوجودآمدن نانو ذرات وکاربرد آن ها در پزشکی بخصوص درمان سرطان مطرح شد . دکتر مهروی به کاربرد نانو ذرات در بخشهای مختلف پزشکی بخصوص درمان سرطان پرداخت. وی به زمینه های ایجاد فرصتهای شغلی با استفاده از فنآوری نانو و ایجاد زیرساختهای بکارگیری این تکنولوژی در پزشکی اشاره کرد.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=290.30290.32672.fa
برگشت به اصل مطلب